ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑρχικήΝέα › Ανακοινώσεις › ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2015-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2015-2016

Τετάρτη 3/2/2016

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 02.02.2016

 

     Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με τις υπ’ αριθμούς 148/2016 και 149/2016 αποφάσεις του κατάρτισε τον πίνακα υποτρόφων, καθώς και τον πίνακα βραβευομένων φοιτητών, μεταπτυχιακών φοιτητών, σπουδαστών και μαθητών εκπαιδευτικού έτους 2015-2016. Οι παραπάνω πίνακες, που δημοσιεύονται και αναρτώνται για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου, έχουν ως εξής:

Ι.ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Α. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1. Οικονόμου Θωμάς του Βασιλείου

2. Νταλής Θωμάς του Λάμπρου

3. Βλαχογιάννη Κωνσταντίνα του Ιωάννου

4. Βούρτσα Παναγιώτα του Χαραλάμπους

Β.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1. Ανδρεάκη Βασιλική του Παναγιώτη

2. Ζιάκα Ελένη του Παναγιώτη

Γ.ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1. Καλογεράκης Σπυρίδων του Αθανασίου

ΙΙ.ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΑΒΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ Α.Ε.Ι- Τ.Ε.Ι

1. Νταή Ελένη-Αντιγόνη του Χρήστου

2. Νούλα Ευριδίκη του Παναγιώτη

3. Πεταρούδης Σταύρος του Δημητρίου

4. Ξυραφάκη Στυλιανή του Βασιλείου

5. Γκρίζη Παναγιώτα του Παναγιώτη

ΙΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΑΒΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

1. Τσιούνης Νικόλαος του Ηλία

2. Ευθυμίου Φανή του Ιωάννη

3. Πουρνάρα Άννα του Δημητρίου

4. Κατσομήτρος Παναγιώτης του Νικολάου

5. Μπύρου Μαρία του Ιωάννη

6. Τσέτσου Κωνσταντίνα του Βασιλείου

7. Νορέτσι Νούρε του Μπεκίρ

8. Τζερεμέ Παρασκευή του Χρήστου

9. Κιοσσές Γεώργιος του Στέργιου

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Κάθε ενδιαφερόμενος, που συμμετείχε ως υποψήφιος στο πρόγραμμα υποτροφιών, μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά του πίνακα υποτρόφων και των αποφάσεων του Δ.Σ. εντός 10 ημερών από την επομένη της παρούσης ανακοίνωσης, δηλαδή από 04.02.2016 μέχρι και 13.02.2016.

2.Κάθε ένσταση πρέπει να υποβληθεί εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος (οδός Ρ. Φεραίου αρ.2 Καρπενήσι), να ορίζει τον υπότροφο ή τους υποτρόφους κατά των οποίων στρέφεται και να περιέχει τους ουσιαστικούς ή τυπικούς λόγους της ένστασης.

ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2019-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, με την υπ’ αριθμ. 196/08-02-2020 απόφασή του, κατάρτισε τον πίνακα υποτρόφων φοιτητών (διδακτορικών, μεταπτυχιακών ...

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020

Αναρτάται η υπ' αριθμ. πρωτ. 1952/187750/30-10-2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Γαζή - Τριανταφυλλοπούλου ...