ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑρχικήΤο ίδρυμα › Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μέλη, τα οποία σήμερα είναι οι:

 • Ιωάννης Καραχοντζίτης, επίτιμος Δικηγόρος, Πρόεδρος,
 • Σπυρίδων Κυρίτσης, Ομότιμος Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντιπρόεδρος,
 • Νικάνδρα Μπακογεώργου, εκπαιδευτικός, π. Διευθύντρια Γενικού Λυκείου Καρπενησίου, Γραμματέας,
 • Γεώργιος Κατσούλης, οικονομολόγος, π. Διευθυντής της Αγροτικής Τράπεζας, Ταμίας,
 • Αθανάσιος Τσακνιάς, Πολιτικός Μηχανικός, διευθυντής επαγγελματικού Λυκείου Καρπενησίου, Μέλος,
 • Κωνσταντίνος Θάνος, βιολόγος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος,
 • Δημήτριος Ζαγκότσης, εκπαιδευτικός, π. Διευθυντής Γενικού Λυκείου Καρπενησίου, Μέλος,
 • Αικατερίνη Παπακωνσταντίνου, ιατρός, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. Νοσοκομείου Καρπενησίου, Μέλος και
 • Ιωάννης Υφαντόπουλος, Καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής και Διοίκησης Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος.

 

 Στην αρχική σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, συμμετείχαν:

 • Ιωάννης Καραχοντζίτης,
 • Σπυρίδων Κυρίτσης,
 • Γεώργιος Κατσούλης,
 • Αθανάσιος Τσακνιάς,
 • Ιωάννης Υφαντόπουλος,
 • Νικόλαος Σταυριανίδης,
 • Νικόλαος Κέζος
 • Αριστοτέλης Θάνος,
 • Αναστάσιος Κοντομέρκος.

Από τα παραπάνω μέλη, οι κκ. Νικόλαος Σταυριανίδης, Δικαστής Διοικητικών Δικαστηρίων, και Νικόλαος Κέζος, οικονομολόγος, παραιτήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από τους κκ. Νικάνδρα Μπακογεώργου και Κωνσταντίνο Τσίνα.

Οι αείμνηστοι Αριστοτέλης Θάνος, συνταξιούχος διευθυντής της Αγροτικής Τράπεζας, και Αναστάσιος Κοντομέρκος, ιατρός, καταγόμενοι από το Μικρό και το Μεγάλο Χωριό Ευρυτανίας, αντιστοίχως, μετά τον θάνατό τους, αντικαταστάθηκαν από τους κ.κ. Χαρίδημο Τσούκα και Σεραφείμ Μπαλωμένο.

Τέλος, οι κ.κ. Χαρίδημος Τσούκας, Σεραφείμ Μπαλωμένος και Κωνσταντίνος Τσίνας, μετά σύντομη αλλά εξαιρετικά σημαντική προσφορά στο ίδρυμα, παραιτήθηκαν από μέλη του Δ.Σ., λόγω προσωπικών και επαγγελματικών υποχρεώσεων και αντικαταστάθηκαν από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Θάνο, Δημήτριο Ζαγκότση και Κατερίνα Παπακωνσταντίνου.

Αριστοτέλης Θάνος Αναστάσιος Κοντομέρκος

Αριστοτέλης Θάνος

Αναστάσιος Κοντομέρκος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ προκηρύσσει τη χορήγηση τεσσάρων (4) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές, δύο (2) για μεταπτυχιακές ...

ΑΠΟΝΟΜΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος γνωστοποιεί ότι: 1)    Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 435/29641/7-3-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, ...