ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑρχικήΝέα › Ανακοινώσεις › ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Παρασκευή 10/7/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Το ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΥΛΟΥ ανακοινώνει ότι προτίθεται να προσλάβει ένα διοικητικό υπάλληλο πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες λειτουργίας των γραφείων του στο Καρπενήσι, και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση πρόσληψης.

2. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ετήσια με δυνατότητα ανανέωσης ή μετατροπής της σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

Οι υποψήφιοι (άνδρες ή γυναίκες) πρέπει:

Α) Να κατοικούν ή να διαμένουν μόνιμα στο Καρπενήσι.

Β) Να έχουν πτυχίο λογιστή Α’ τάξης.

Γ) Να έχουν πιστοποιημένη γνώση Η/Υ.

Δ) Η γνώση ξένης γλώσσας και κάθε άλλο προσόν θα αξιολογηθούν από το Δ.Σ.

3. Αιτήσεις συμμετοχής συνοδευόμενες από πλήρες βιογραφικό σημείωμα και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 31/08/2015, στα γραφεία του Ιδρύματος στο Καρπενήσι, οδός Ρήγα Φεραίου αρ. 2, τηλ./ fax: 22370-24766.

4. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής θα κληθούν σε συνέντευξη από το Δ.Σ εντός του μηνός
Σεπτεμβρίου 2015.

5. Η επιλογή θα γίνει από το Δ.Σ. μέχρι 31/10/2015.

6. Η παρούσα Ανακοίνωση, καθώς και η υποβολή αίτησης πρόσληψης δεν είναι δεσμευτική για το Δ.Σ. του Ιδρύματος.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία τηλέφωνα: 210-3614331, 6977744907.

 ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2019-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, με την υπ’ αριθμ. 196/08-02-2020 απόφασή του, κατάρτισε τον πίνακα υποτρόφων φοιτητών (διδακτορικών, μεταπτυχιακών ...

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020

Αναρτάται η υπ' αριθμ. πρωτ. 1952/187750/30-10-2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Γαζή - Τριανταφυλλοπούλου ...