ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑρχικήΝέα › Ανακοινώσεις › ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Παρασκευή 10/7/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Το ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΥΛΟΥ ανακοινώνει ότι προτίθεται να προσλάβει ένα διοικητικό υπάλληλο πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες λειτουργίας των γραφείων του στο Καρπενήσι, και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση πρόσληψης.

2. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ετήσια με δυνατότητα ανανέωσης ή μετατροπής της σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

Οι υποψήφιοι (άνδρες ή γυναίκες) πρέπει:

Α) Να κατοικούν ή να διαμένουν μόνιμα στο Καρπενήσι.

Β) Να έχουν πτυχίο λογιστή Α’ τάξης.

Γ) Να έχουν πιστοποιημένη γνώση Η/Υ.

Δ) Η γνώση ξένης γλώσσας και κάθε άλλο προσόν θα αξιολογηθούν από το Δ.Σ.

3. Αιτήσεις συμμετοχής συνοδευόμενες από πλήρες βιογραφικό σημείωμα και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 31/08/2015, στα γραφεία του Ιδρύματος στο Καρπενήσι, οδός Ρήγα Φεραίου αρ. 2, τηλ./ fax: 22370-24766.

4. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής θα κληθούν σε συνέντευξη από το Δ.Σ εντός του μηνός
Σεπτεμβρίου 2015.

5. Η επιλογή θα γίνει από το Δ.Σ. μέχρι 31/10/2015.

6. Η παρούσα Ανακοίνωση, καθώς και η υποβολή αίτησης πρόσληψης δεν είναι δεσμευτική για το Δ.Σ. του Ιδρύματος.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία τηλέφωνα: 210-3614331, 6977744907.

 ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2018-2019

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Καρπενήσι, 10/06/2019. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Δ.Σ., με την υπ’ αριθ. 187/10.06.2019 απόφασή του, αφού αξιολόγησε τις υποψηφιότητες που υπεβλήθησαν με την αρχική και ...

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Το ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ επαναλαμβάνει την προκήρυξη χορήγησης τεσσάρων (4) υποτροφιών για προπτυχιακές ...