ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑρχικήΝέα › Ανακοινώσεις › ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2014-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2014-2015

Τρίτη 10/2/2015

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 10.02.2015    

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, με την υπ’ αριθ. 138/2015 απόφασή του, κατάρτισε τον πίνακα υποτρόφων, καθώς και τον πίνακα βραβευομένων φοιτητών, μεταπτυχιακών φοιτητών, σπουδαστών και μαθητών εκπαιδευτικού έτους 2014-2015. Οι παραπάνω πίνακες που δημοσιεύονται και αναρτώνται για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου έχουν ως εξής:

Ι.ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Α. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Θωμάς του Βασιλείου

2. ΣΙΑΜΙΩΤΗ Δήμητρα του Στεφάνου

3. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ Μαρίνα του Παναγιώτη

4. ΜΑΤΣΙΟΥΛΑ Μαρία του Γεωργίου

Β.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1. ΠΑΠΠΑ Ειρήνη - Ευδοκία του Γεωργίου

2. ΣΚΕΝΤΕΡΗΣ Νικόλαος - Ταξιάρχης του Δημητρίου

ΙΙ.ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΑΒΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ Α.Ε.Ι- Τ.Ε.Ι

1.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αγαπούλα του Κωνσταντίνου

2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ - ΠΑΥΛΙΔΟΥ Νεφέλη του Κωνσταντίνου

3. ΤΣΑΚΝΙΑ Σοφία του Αθανασίου

4. ΓΚΑΡΙΛΑΣ Αθανάσιος του Γεωργίου

5. ΓΑΛΑΝΗΣ Μάριος - Εμμανουήλ του Γεωργίου

ΙΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΑΒΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

1. ΜΠΙΣΤΑΣ Κωνσταντίνος του Στεφάνου

2. ΤΣΑΚΝΙΑ Σοφία του Ιωάννη

3. ΤΣΙΡΩΝΗ Αθανασία του Νικολάου

4. ΓΚΑΡΙΛΑ Αλίκη του Γεωργίου

5. ΓΑΛΑΝΟΥ Νίκη του Δημτρίου

6. ΛΑΘΥΡΗΣ Λάμπρος του Ιωάννη

7. ΤΣΙΑΜΠΟΚΑΛΟΥ Ελένη του Σωτηρίου

8. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κωνσταντίνα του Γεωργίου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1.Κάθε ενδιαφερόμενος, που συμμετείχε ως υποψήφιος στο πρόγραμμα υποτροφιών, μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά του πίνακα υποτρόφων και της απόφασης του Δ.Σ. εντός 10 ημερών από την επομένη της παρούσης ανακοίνωσης, δηλαδή από 11.02.2015 μέχρι και 20.02.2015.

 2.Κάθε ένσταση πρέπει να υποβληθεί εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος (οδός Ρ. Φεραίου αρ.2 Καρπενήσι), να ορίζει τον υπότροφο ή τους υποτρόφους κατά των οποίων στρέφεται και να περιέχει τους ουσιαστικούς ή τυπικούς λόγους της ένστασης.

ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2019-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, με την υπ’ αριθμ. 196/08-02-2020 απόφασή του, κατάρτισε τον πίνακα υποτρόφων φοιτητών (διδακτορικών, μεταπτυχιακών ...

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020

Αναρτάται η υπ' αριθμ. πρωτ. 1952/187750/30-10-2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Γαζή - Τριανταφυλλοπούλου ...