ΑρχικήΝέα › Ανακοινώσεις › ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2018-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2018-2019

Δευτέρα 10/6/2019

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

Καρπενήσι, 10/06/2019.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ., με την υπ’ αριθ. 187/10.06.2019 απόφασή του, αφού αξιολόγησε τις υποψηφιότητες που υπεβλήθησαν με την αρχική και την επαναληπτική προκήρυξη, κατάρτισε τον πίνακα υποτρόφων εκπαιδευτικού έτους 2018-2019.

Ο πίνακας, που δημοσιεύεται και αναρτάται για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου, έχει ως εξής:

 

Ι. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

  1. Κάλφας Μιχαήλ
  2. Χορμόβα Χριστίνα

ΙΙ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  1. Οικονόμου Αργύριος
  2. Ανδρώνη Ελένη

ΙII. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  1. Κατσούδα Μαρία

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

  1. Κάθε ενδιαφερόμενος που συμμετείχε ως υποψήφιος στο πρόγραμμα υποτροφιών, μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά του πίνακα υποτρόφων και της απόφασης του Δ.Σ. εντός 10 ημερών από την επομένη της ανάρτησης του πίνακα υποτρόφων στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (11/06/2019).
  2. Κάθε ένσταση πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, να υποβάλλεται εγγράφως (ταχυδρομική διεύθυνση Ιδρύματος οδός Ρ. Φεραίου αρ. 2, Καρπενήσι) και να περιέχει τους ουσιαστικούς ή τυπικούς λόγους της ένστασης.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 


Τελευταίες ανακοινώσεις


ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2020-2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, με την υπ’ αριθμ. 204/13-02-2021 πράξη του, κατάρτισε τον πίνακα υποτρόφων φοιτητών (μεταπτυχιακών και προπτυχιακών ...

Τρίτη 16/2/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Γνωστοποιείται σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι κάθε αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα υποτροφιών τρέχοντος έτους πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από Ενημέρωση - Δήλωση Συγκατάθεσης για ...

Δευτέρα 2/11/2020