ΑρχικήΤο ίδρυμα › Σκοπός & όραμα

Σκοπός & όραμα

Σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος, σκοπό αυτού αποτελεί «η μέριμνα, φροντίδα και προσπάθεια για τη σωματική, ψυχική και πνευματική υγεία και προκοπή των νέων του Καρπενησίου και της Ευρυτανίας. Στο σκοπό αυτό ενδεικτικά υπάγονται:

  1. Η οργάνωση και συντήρηση βιβλιοθηκών, η οργάνωση μαθημάτων και μορφωτικών σεμιναρίων ή άλλων εκδηλώσεων, η εξασφάλιση χώρων μελέτης ή και διανομής σε νέους, μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές που δεν διαθέτουν ή οικονομικά μέσο για εξασφάλιση διαμονής στον τόπο εκπαίδευσής τους, η ενίσχυση της επαγγελματικής εγκατάστασής τους στην Ευρυτανία, μετά την περάτωση των (εντός ή ιδίως εκτός Ευρυτανίας) σπουδών τους.
  2. Η δωρεάν παροχή εποπτικών μέσων και βιβλίων εκπαιδευτικών, εγκυκλοπαιδικών ή μορφωτικών σε σχολεία οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας του Καρπενησίου ή άλλων δήμων ή Κοινοτήτων της Ευρυτανίας.
  3. Η βράβευση διακρινομένων νέων της Ευρυτανίας στον τομέα των σπουδών τους και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
  4. Η οργάνωση, προκήρυξη και παροχή υποτροφιών σε διακρινομένους Ευρυτάνες μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές ή μεταπτυχιακούς φοιτητές του εσωτερικού ή του εξωτερικού οι οποίοι δεν διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα για την αντιμετώπιση των δαπανών εκπαίδευσής τους.
  5. Η προκήρυξη διαγωνισμών και ανάθεση εργασιών ή μελετών που αφορούν την προαγωγή της πνευματικής, πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης της Ευρυτανίας.
  6. Η παροχή οικονομικών ενισχύσεων, επιχορηγήσεων και επαινετικών διπλωμάτων ή βραβείων για επιτυχή εκπόνηση ή ολοκλήρωση τέτοιων εργασιών.
  7. Η ενίσχυση πρωτοβουλιών εκδηλώσεων ή δραστηριοτήτων οποιουδήποτε δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα οι οποίες συμβάλλουν στη σωματική και πνευματική υγεία των νέων της Ευρυτανίας, ή στην εκπαιδευτική και επαγγελματική τους πρόοδο.
  8. Η οργάνωση μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων εφόσον αποβλέπουν ή κατανείτουν στους παραπάνω σκοπούς.
  9. Η χρηματοδότηση εκδόσεων και κάθε έργου ή δραστηριότητας, που αναφέρονται στη ζωή και το έργο των Ιδρυτών, ή με τα οποία προάγεται η πολιτιστική και πνευματική ζωή της Ευρυτανίας.
  10. Η ανάπτυξη κάθε άλλης κοινωφελούς ή φιλανθρωπικής δράσης στην Ευρυτανία, με προτεραιότητα πάντα στους νέους».

Στις παραπάνω γραμμές αποτυπώθηκε ως «σκοπός» του Ιδρύματος η αληθής βούληση των ιδρυτών, Νίκου και Μαρίας Γαζή, όπως διατηρήθηκε στη μνήμη των στενών συνεργατών τους, οι οποίο ανέλαβαν και την υλοποίησή της, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.


Τελευταίες ανακοινώσεις


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Ίδρυμά μας πραγματοποίησε λαμπρή εκδήλωση στο Καρπενήσι για την απονομή υποτροφιών και βραβείων σε Ευρυτάνες φοιτητές και μαθητές, στις  24 Μαρτίου 2024, το βράδυ της Κυριακής, ...

Τετάρτη 3/4/2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, με την υπ’ αριθμ. 1/13-01-2024 πράξη  του, κατάρτισε τον πίνακα υποτρόφων φοιτητών (διδακτορικών, μεταπτυχιακών και προπτυχιακών σπουδών) ακαδημαϊκού ...

Τρίτη 16/1/2024