ΑρχικήΝέα › Ανακοινώσεις › ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2018-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2018-2019

Τετάρτη 13/2/2019

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 13.02.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, με την υπ’ αριθμόν 182/9-2-2019 απόφασή του, κατάρτισε τον πίνακα υποτρόφων, καθώς και τον πίνακα βραβευομένων φοιτητών, μεταπτυχιακών φοιτητών, σπουδαστών και μαθητών εκπαιδευτικού έτους 2018-2019. Οι παραπάνω πίνακες, που δημοσιεύονται και αναρτώνται για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου, έχουν ως εξής:

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Ι. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

1. Οικονόμου Κωνσταντίνα

ΙΙ. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

 1. Χορμόβα Χριστίνα
 2. Βούρτσα Μαρία

ΙΙΙ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 1. Οικονόμου Αργύριος
 2. Ανδρώνη Ελένη

IV. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 1. Κατσούδα Μαρία

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 1. Κάθε ενδιαφερόμενος που συμμετείχε ως υποψήφιος στο πρόγραμμα υποτροφιών, μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά του πίνακα υποτρόφων και της απόφασης του Δ.Σ. εντός 10 ημερών από την ανάρτηση του πίνακα στα γραφεία του Ιδρύματος και το χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Καρπενησίου (13/02/2019).
 2. Κάθε ένσταση πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, να υποβάλλεται εγγράφως (ταχυδρομική διεύθυνση Ιδρύματος οδός Ρ. Φεραίου αρ. 2, Καρπενήσι) και να περιέχει τους ουσιαστικούς ή τυπικούς λόγους της ένστασης.

 

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΑΒΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

I. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 (ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ Α.Ε.Ι- Τ.Ε.Ι)

 1. Πατρώνη Κωνσταντίνα του Γεωργίου
 2. Γραμματίκα Ξανθίππη του Κωνσταντίνου
 3. Ανδρεάκη Αικατερίνη του Γεωργίου
 4. Μπύρου Μαρία του Ιωάννη
 5. Ντάλλας Βασίλειος του Ταξιάρχη

II. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

 1. Κουτσοκώστα Αμαλία του Δημητρίου
 2. Κουρλού Αικατερίνη του Ελευθερίου
 3. Χινόπωρος Αθανάσιος του Γεωργίου
 4. Τριάντης Δημήτριος του Παναγιώτη
 5. Θεοχάρης Γεώργιος του Άγγελου
 6. Σουλιώτη Σπυριδούλα του Ευαγγέλου
 7. Κουτσοθανάση Ελισάβετ του Θωμά
 8. Ζαχαράκης Δημήτριος του Απόστολου

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

 


Τελευταίες ανακοινώσεις


ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2020-2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, με την υπ’ αριθμ. 204/13-02-2021 πράξη του, κατάρτισε τον πίνακα υποτρόφων φοιτητών (μεταπτυχιακών και προπτυχιακών ...

Τρίτη 16/2/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Γνωστοποιείται σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι κάθε αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα υποτροφιών τρέχοντος έτους πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από Ενημέρωση - Δήλωση Συγκατάθεσης για ...

Δευτέρα 2/11/2020