ΑρχικήΝέα › Ανακοινώσεις › ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2019-2020

Δευτέρα 10/2/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, με την υπ’ αριθμ. 196/08-02-2020 απόφασή του, κατάρτισε τον πίνακα υποτρόφων φοιτητών (διδακτορικών, μεταπτυχιακών και προπτυχιακών σπουδών) ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Μετά την πάροδο της προθεσμίας ενστάσεων και την αξιολόγηση τυχόν ενστάσεων που θα υποβληθούν, η απόφαση του Συμβουλίου θα υποβληθεί προς έγκριση στην αρμόδια Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος και οι οριστικοί πίνακες υποτρόφων θα ισχύσουν από την έγκρισή τους. Οι πίνακες που αφορούν τα προγράμματα υποτροφιών, δημοσιεύονται και αναρτώνται για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου και έχουν ως εξής:

 

Ι. ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

1. Μαρία Μπύρου

2. Ξανθίππη Γραμματίκα

ΙΙ. ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

  1. Σταματίνα Αζακά
  2. Κωνσταντίνα Κατσίκη

ΙΙΙ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  1. Ελένη Ανδρώνη
  2. Μαγδαληνή Καρδαμπίκη

ΙV. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  1. Βασιλική Ανδρεάκη

    

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

  1. Κάθε ενδιαφερόμενος που συμμετείχε ως υποψήφιος στο πρόγραμμα υποτροφιών μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά του πίνακα υποτρόφων και της απόφασης του Δ.Σ., εντός 10 ημερών από την ανάρτηση του πίνακα στο site του Ιδρύματος, στα γραφεία του και στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Καρπενησίου, δηλαδή από 11/02/2020 έως και 20/02/2020.
  2. Κάθε ένσταση πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, να υποβάλλεται εγγράφως (ταχυδρομική διεύθυνση Ιδρύματος οδός Ρ. Φεραίου αρ. 2, Καρπενήσι) και να περιέχει τους ουσιαστικούς ή τυπικούς λόγους της ένστασης.

     Καρπενήσι, 10.02.2020.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ


Τελευταίες ανακοινώσεις


ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, με την υπ’ αριθμ. 1/22-01-2023 πράξη  του, κατάρτισε τον πίνακα υποτρόφων φοιτητών (διδακτορικών, μεταπτυχιακών και προπτυχιακών σπουδών) ακαδημαϊκού ...

Τρίτη 24/1/2023

ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ προκηρύσσει τη χορήγηση τεσσάρων (4) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές, δύο (2) για μεταπτυχιακές σπουδές και μιας (1) υποτροφίας για ...

Τρίτη 18/10/2022